• |
infolinka +420-777-656-513, +420-220-518-176
 

MUDr. Magda Rau

Studium všeobecné medicíny absolvovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborné zkoušky z očního lékařství absolvovala v Praze a v Mnichově.

V roce 1982 z důvodů politické persekuce emigrovala do Německa. Před otevřením vlastní praxe oční lékařky pracovala v ordinaci a lůžkovém oddělení profesora Dausche v německém Ambergu.

V osobě profesora Dausche potkala vynikajícího učitele. Své první vědecké práce publikovala spolu s ním. Již v roce 1985 otevřela privátní praxi v německém příhraničním městě Furth im Wald a tam roce 1992 začala ambulantně operovat šedý zákal, což byla v té době v Německu novinka. Od roku 1996 vedla oční oddělení nemocnice v Chamu.

O dva roky později založil její dnes již zemřelý manžel, Hans Pfeiffer, povoláním anesteziolog, ambulantní kliniku v Chamu, kam později přestěhovala svou operační ambulantní činnost. V roce 2000 otevřela soukromou kliniku „Privatklinik Dr. Rau“ pro refraktivní a plastickou chirurgii v Chamu. Před otevřením kliniky v Chamu prováděla laserové operace na klinice pro laserovou terapii v Norimberku.

Po zavedení techniky Lasek Dr. Camelinem, která dále snížila rizika, ji zavedla společně s profesorem Dieterem Dauschem na klinice pro laserové operace v Norimberku.
O prvních výsledcích informovala v květnu 2002 v časopisu „Ocular Surgery News“ (což je celosvětově vydávaný odborný časopis pro chirurgické novinky v očním lékařství).
O této technice také referovala na významných oftalmologických kongresech ESCRS a ASCRS, na kterých se oznamují zejména nové, inovativní techniky.

Aby technika Lasek byla ještě šetrnější, vyvinula Dr. Rau vlastní modifikaci této techniky Lasek Viscodissection. Cílem této operační techniky bylo snížení pooperačních bolestí a zrychlení následné optické rehabilitace.
Předností této techniky je, že v porovnání s rozšířenou technikou Lasik není potřeba žádného sukčního prstence ani žádného řezu, prováděného zvláštním skalpelem, zvaným Mikrokeratom.

Rohovka ošetřená technikou Lasek Viscodissection zase zcela sroste, na rozdíl od techniky Lasik, již po čtyřech dnech, takže tato metoda je povolena i u astronautů a pilotů, tedy osob které pracují v prostředí, kde dochází k přetížení a změnám tlaku. Je velmi vhodná i pro sportovce.

V listopadu 2005 bylo o této metodě referováno v německém odborném časopisu „Ophthalmochirurgie“.

Studie a publikace:
Dr. Rau provedla třetí fázi klinické studie s názvem „Výzkum glaukomu (Merck) - Glaucoma Study (Merck) Geltrite Phase III European“.
Tato omezená studie se zabývala účinností nového léku proti šedému zákalu.

V dubu 1998 publikovala v časopise „Ocular surgery – oční chirurgie“ o odstranění již do oka implantovaných intraokulárních čoček, poté, co byly zjištěny jejich vady.

V roce 1997 referovala na evropském kongresu v Praze o prvních výsledcích po implantaci intrastronálních prstenců do rohovky ICRS. Tím se dala odstranit krátkozrakost až do 6-ti dioptrií. Zpráva o této operaci byla nafilmována na privátní klinice Dr. Rau a později vysílána německou televizní společností ZDF pro televizní magazín „Hallo Deutschland“.

Na metodě bylo nejvýznamnější to, že v případě nespokojenosti pacienta se prstence daly odstranit a tak se vše dalo vrátit do stavu před operací. Tato metoda se ale neprosadila z důvodu zvláště těžké operační techniky.

V databázi Dr. Rau je však mnoho spokojených pacientů, kterým tyto rohovkové prstence implantovala.
O těchto prstencích publikovala v časopisech „cataract and refractive surgery news“, „contactlogia“ a „Der Augenarzt“.

Dr. Rau začala provádět, jako jedna z prvních v SRN, implantaci multifokálních čoček.Tyto čočky se skládají z více optických zón a tak mohou zajistit ostré vidění do dálky a také na blízko.
Nejdříve implantovala čočky typu Amo Array, které byly tehdy jedinými multifokálními čočkami na trhu.
Poté, co se k tomuto typu čoček přidala nová refraktivní čočka, nazývaná MF4, začala implantovat tuto čočku.
O výsledcích referovala na světových kongresech a publikovala v časopisech „ocular surgery news“ a „Klinischen Monatsblättern“.

Pro ještě lepší splnění požadavků pacientů začala kombinovat tyto různé intraokulární čočky. O svých zkušenostech potom informovala na kongresu ESCRS Wintermeeting v Římě.

Jelikož tato myšlenka představovala absolutní novinku, byla na ni podrobně dotazována významným oftalmologickým časopisem Eurotimes.

Poté, co na trh přišel nový model čočky Amo Array Linse, tzv.ReZoom, porovnala výsledky obou čoček. Nová čočka přinesla zlepšení optických výsledků.
Od samého počátku implantovala také difraktivní čočky Tecnis-Linse.

Její obě přednášky o prvních výsledcích po implantacích obou MFL čoček byly vybrány jako hlavní referáty na americkém kongresu ASCRS ve Washingtonu v roce 2005.

Pro splnění individuálních požadavků pacientů později kombinovala obě čočky v očích jednoho pacienta.

Při dlouhodobých zkušenostech s multifokálními čočkami pozorovala, že muži a ženy mají různé požadavky na vidění v blízké oblasti a proto potřebují různé MFIOL. Tato pozorování doložila vyhodnocením jejich výsledků na asi 2000 pacientech.

O různém přijetí multifokálních čoček u mužů a žen také přednášela na evropském kongresu ESCRS 2008 v Berlíně.
Časopis Eurotimes, který napsal o kongresu zprávu, vybral tuto přednášku z asi 900 přednášek, společně s dalšími 6 přednáškami jako významnou novinku.

Profesorka Marguerite McDonald ,spoluvynálezkyně technologie Excimer-Laser, byla tímto výzkumem tak nadšená, že o tom zveřejnila v únoru 2009 velký článek v časopisu „Refraktive Surgery Outlook“.

Další časopisy, jako Eurotimes a Ophthalmology Times Europe, psaly a žádaly o příspěvek tomuto tématu.

Všechny tyto publikace se objevily na konferenci ESCRS v Barceloně počátkem září 2009.
Kongres navštívilo 7000 odborných lékařů a 7000 odborníků z průmyslu.

Podruhé měla Dr. Rau možnost přednést o svých zkušenostech v kruhu odborníků, svolaných časopisem „cataract & refractive surgery today“.

První odborná diskuse se uskutečnila v únoru 2008 a zaobírala se stávajícím, a náročným novým vývojem v oblasti intraokulárních čoček.

Druhý rozhovor u kulatého stolu se uskutečnil o aktuálních výzvách operativního léčení v očním lékařství při příležitosti nedávno konaného evropského kongresu v Barceloně.

Zatímco ostatních 15 účastníků, 13 mužů a 2 ženy, působí ve velkých městech světa, jako je Londýn, Sao Paulo, Barcelona, Antwerpy, Dr. Rau jediná, která pracuje jako chirurg v relativně malém městě.

V současnosti spolupracuje Dr. Rau s univerzitními klinikami na různých klinických studiích.
Jedná se například o studii rentgenové léčby makulární degenerace, a také o studii operační léčby zeleného zákalu.
Letos v srpnu byla Dr. Rau ve Střední Americe, kde již operovala první pacienty těmito novými technikami.

Od října roku 2009 otevřela Dr. Rau Oční centrum v Praze, kde hodlá uplatnit své bohaté zkušenosti z oblasti laserové a refrakční chirurgie.

Kontaktujte nás

Infolinka

+420 777 656 513

+420 220 518 176

E-mail

info@dr-rau.cz

Adresa

Vítězné náměstí 829/10
160 00 Praha 6

Ordinační doba:
Pondělí  10 – 13 hodin
Středa   10 – 13 hodin
Čtvrtek  10 – 13 hodin
Pátek      9 – 12 hodin

Aktuality

Nová metoda léčby zeleného zákalu nyní i v ČR

Exkluzivně v Očním centru Dr.Rau.

14. 2. 2014 Více
  • LASEK Viscodissection

    Ve snaze techniku Lasek ještě dále zdokonalit jsem vyvinula vlasní metodu LASEK Viscodissection,V-LASEK. Tato metoda je ještě šetrnějši než metoda LASEK, je spojena s menším rizikem pooperačních… Více

  • Zelený zákal

    Nová metoda léčby zeleného zákalu nyní i v České republice exluzivně v Očním centru Dr.Rau. Více

  • Makulární degenerace

    Postihuje centrální část oční sítnice, kterou nazýváme žlutá skvrna neboli macula lutea, zkráceně makula. Více